Multikulturella Teknologiska Inkubatorer Invandring som källa för nya högteknologiska företag

Rapport till Integrationsverket från projektet "Teknologiska inkubatorer - invandrare startar högteknologiska företag"

David Nordfors 991101

Kort sammanfattning

En outnyttjad drivkraft för teknologisk tillväxt

Israeliska Teknologiska Inkubatorer - en internationell framgång

Det israeliska inkubatorsystemet - Statistik sammanställd 981231 Statlig finansiering av inkubatorverksamheten Externa investeringar i företag skapade av inkubatorer Verksamhetsinriktningar

Förslag till uppbyggnad av ett svenskt nätverk av Teknologiska Inkubatorer Invandrare startar högteknologiska företag.

Bilaga 1

Rapport om förstudie för svenskt inkubatorprojekt

Bakgrund och historik

Projektbeskrivning

Det övergripande projektet är uppdelat i följande faser:

Projekthistorik