Nordfors Creative

  
Excerpt from the book 
"FRIHET MED FÖRHINDER" 
by Maria Rankka 
Timbro, Stockholm Oct. 2000, ISBN 91-7566-481-X, ISSN 1402-9391, tel 08-587 898 00, fax 08-587 898 55

A debate book in Swedish discussing how Sweden handles, and should handle, intellectual resources available to the Swedish society via immigration.

Download the whole book in PDF
 
 

Från Arbetskraftsinvandring till Tankekraftsinvandring

"Sverige utgör mindre än 2 promille av jordens befolkning, jag tror inte att vi har råd med attityden att resten inte har någonting att komma med. Silicon Valley består av människor från hela världen. Det är en viktig del av framgången", säger David Nordfors i Israel.

David Nordfors är disputerad i kvantfysik vid Uppsala universitet och har tidigare varit huvudansvarig för forskningsfinansiering inom KKästiftelsen. Numera delar han sin tid mellan Israel och Sverige. Han är en av tre delägare i konsultföretaget Baz Associates (http://www.baz-associates.com ) som

arbetar med att koppla ihop hightech-industrierna i Sverige och Israel. Israels befolkning består till 70 procent av invandrare och flyktingar. Situationen där liknar mycket det tidiga USA. Genom invandring har Israel lyckats få ett stort antal nya ingenjörer, forskare, läkare, konstnärer och andra kvalificerade yrkesmänniskor.

- Jag tror inte att det monokulturella kan konkurrera internationellt och därför kommer en sådan kultur snabbt att bli marginaliserad. Om vi skulle satsa på att vara "bara Sverige" så måste vi ha en affärsidé som är så bra att den uppväger det faktum att vi är "bara Sverige".

Den röda tråden i Davids resonemang är en tydlig uppmaning till oss alla att acceptera det multikulturella som bästa vägen in i framtiden. Problemen med invandring är just kulturella, men med växande globalisering och utbredningen av global kommunikation med Internet blir det allt mindresvårt att byta land och att arbeta samtidigt i flera länder och kulturer.

- Jag driver själv ett multinationellt småföretag. Vår affärsidé är att överbrygga kulturella skillnader. Det mångkulturella mötet är i dag den huvudsakliga drivkraften för nya affärsmöjligheter. Silicon Valley är ett bra exempel. Kulturer från många länder har mött varandra och affärskulturen har sammanstrålat med forskarkulturen. Resultatet känner vi till. Den akademiska världen är en global kultur som funnits länge. För en forskare är det kulturellt ganska enkelt att röra sig över nationella gränser. När Silicon Valley skapades fanns det redan människor från hela världen församlade vid Stanford University och de kommersiella forskningslaboratorier som skapats omkring det. Med hjälp av den nya tekniken sprider sig nu globaliseringen utanför den akademiska världen. Snart blir det lika enkelt för alla utbildade människor att leva globalt som det tidigare har varit för forskarna, menar David.

- Erfarenheterna från invandring är fram till i dag i princip desamma i hela världen. Första generationen har svårt att komma igång i det nya landet, medan andra generationens invandrare ofta är överpresterare som har framgång i samhället. Men i och med globaliseringen och spridningen av enmultikulturell kultur blir det nu successivt enklare även för första generationens invandrare att skapa framgång och rikedom omkring sig.

När vi talar om rörlighet över gränser i dag och de enorma rekryteringsbehov som förutspås så reagerar David på begreppet arbetskraftsinvandring.

- Jag tror att det leder tanken fel. Jag associerar till 1950-talet då Sverige importerade folk från Medelhavet för att arbeta åt svenska företag i deras fabriker. Kriget var nyligen över och Europa var förstört. Sverige var ett av få länder med intakt industri och arbetsstyrka. Den främsta exportprodukten var byggmaterial - det gick inte att misslyckas. Orderingången var enorm och arbetare behövdes för att hjälpa de svenska företagen klara leveranserna. I dag är situationen helt annorlunda. Vad Sverige behöver är kulturutvidgande tankekraftsinvandring som berikar myllan för nya samhällslösningar, affärsidéer och som skapar företag och arbetstillfällen åt folk som är bosatta i Sverige och svenska skattebetalare i utlandet.Vi behöver en bredare och mer mångfacetterad kultur i Sverige, med många chanser till möten som resulterar i innovationer. Det är kostsamt för Sverige i dag att tacka nej till personer från andra länder som kan tänka sig att flytta till Sverige och som har förmåga att bidra till kulturell innovation och ekonomisk expansion.

Öppenhet nu eller kolonialism senare

- Sveriges problem är attityden. Ytmässigt är Sverige större än Tyskland, Österrike och Danmark tillsammans, medan vi invånarmässigt är en tiondel av dessa tre. Ändå präglas diskussionen av att vi varken skulle ha plats eller råd att bli fler. Det finns ingen brist på plats i Sverige. Felet ligger i att samhället utgår ifrån att människor kostar pengar. Ju fattigare man blir, desto färre vill man vara. Vi borde i stället utgå ifrån att människor skapar rikedom omkring sig och bygga ett samhälle som är anpassat till denna filosofi.

Men finns de människor som David pratar om, högproduktiva och välutbildade människor som kan tillföra både kulturen och ekonomin det som krävs och som dessutom vill komma till Sverige?

- Ja, det finns absolut folk som vill komma till Sverige, eller rättare sagt till storstadsregionerna, och andra högteknologiskt framgångsrika delar av landet, till exempel Ronneby-Karlskronaområdet. Satsningar på forskning och utbildning liksom Sveriges ställning inom IT-området gör Sverige attraktivt just nu.

Det här med att det skulle vara osolidariskt både mot arbetslösa svenskar och andra invandrare tycker David är feltänkt.

-Västvärlden har misslyckats med att hålla uppe nativiteten och antalet äldre växer med tiden. De val Sverige och Europa står inför i dag är att antingen nu öppna dörrarna för högutbildade och produktiva människor som kan förnya samhället, eller att senare importera billig arbetskraft för att expandera åldringsvården inom ramarna för en krympande budget. Det senare alternativet förefaller betydligt mindre etiskt. Vi får inte missa den chans som skapats genom svensk framgång inom högteknologi - bra folk måste fås att komma hit.

Universiteten kan ersätta utlänningsnämnden

David tycker att universiteten bör få rätt att utfärda uppehålls- och arbetstillstånd.

- Universiteten har i dag kompetens att avgöra vilka som ska få bli doktorer i hjärnkirurgi, nationalekonomi och juridik. Den akademiska världen har varit en global kultur sedan tusen år tillbaka och har inga problem med att flytta runt. Universiteten är självklart kompetenta nog att själva besluta vilka de vill ta till Sverige. Byråkratin i Invandrarverket skapar onödigt pappersarbete, eftersom Invandrarverket ändå inte borde ha någon anledning att neka ett universitet att ta till sig en kvalificerad medarbetare från omvärlden. Det extra krånglet leder dessutom till att en del mindre universitet och högskolor får det svårare att anställa experter från utlandet.

Reglerna för invandring behöver inte vara så strikta på att man måste ha jobb redan när man kommer till Sverige. Vissa människor har en statistiskt hög chans att få jobb eller skapa företag, t ex personer med forskarexamen inom tillämpade vetenskaper, civilingenjörer eller människor som har erfarenhet från ledande positioner inom internationellt verksamma företag.

- Anlita till exempel försäkringsmatematiker för att konstruera en bättre invandringspolitik. De är specialister på att balansera chanser mot risker, föreslår David.

De rigida reglerna för att få svenskt medborgarskap behöver också förändras, enligt David. I dag räcker det inte med att huvudsakligen bo och vara skriven i Sverige under fem år. Om en person under den tiden skulle befinna sig ett antal månader utomlands så "nollställs" processen och man får börja om från början.

- Vi borde i stället tycka att det är bra om en forskare vill vara svensk, men dela sin tid mellan Sverige och andra länder. I fallet Ludmila Engqvist så fattade Sverige att det var bra för nationen om Ludmila ville bli svensk, det borde gälla även andra.

Samtalet glider in på vad som krävs, inte bara i form av reägelförändringar, utan framför allt i form av mental förändring.

- I Sverige har vi ofta svårt att skilja mellan acceptans och tolerans. Det är ett tecken på att Sverige fortfarande är i stor utsträckning monokulturellt. I ett mångkulturellt samhälle måste människor tolerera mycket som de inte accepterar, annars kan inte människor med olika livsstil leva ihop och bygga något tillsammans. Samarbete bygger på minsta gemensamma nämnare och att folk kan ha olika intressen i att få samma sak gjord. Absolut rätt och absolut fel finns inte i ett mångkulturellt samhälle - det finns en massa olika uppfattningar om rätt och fel. Hittills har vi haft filosofin att det som inte uttryckligen varit tillåtet därför varit förbjudet och det fungerar inte i en öppen värld. Jag tror att vi måste försöka tänka precis tvärtom. Allt som inte är förbjudet är tillåtet.
 
 

Go to Home page + CV of David Nordfors
Go to Home page of Nordfors Creative