RESEARCH FUNDING FROM THE KK-FOUNDATION

Director: David Nordfors
Period:  - October 1998 (programme initiated in April 1995)
Total funding during period:   342 067 720 SEK  (approx.  45 000 000 USD)

The KK Foundation funding may not be larger than the industrial support to the project.  The programme has three sub-programmes:

1. Research Profiles
Each university college may submit one suggestion for a six year build-up of a research environment. After presentations of the proposals, a number of university colleges are selected by the KK Research Standing Panel and invited to make full proposals. The full proposals are reviewed by an international expert panel. In 1997 and 1998 the panel was invited from and selected by the NSF (National Science Foundation, USA).

Each research profile receives a KK Foundation funding of 20-36 million SEK, the maximum amount being limited by the support to the profile from the commercial enterprises.

2. Research Projects
Researchers at the university colleges may propose research projects of maximum two years length. Each project is externally peer reviewed. The funding of a project is typically up to two million SEK (approx. 250 000 USD). An interesting proposal may be granted 50 000 SEK (approx. 6000 USD) for further planning if it is not ready to be supported.

3. Research Platforms
Each university college receives a one-time support in order to achieve critical mass within a research area. Additional industrial support is not required. The initiatives are not peer reviewed. Each college are instead required to select a panel of "mentors", distinguished scientists and business people, who will support the build-up and approve the budgets and reports. The mentors should be accepted by the KK Foundation and a head secreterary of a research council. The funding for each university college is pre-determined by the board of the KK Foundation. It may be five, ten or fifteen million SEK (600 000 - 2 000 000 USD)

 
KK File Number University College  Project title   Funding [SEK] 
8 SEK = 1 USD  
1 Högskolan i Borås  Forskningsplattform 10 000 000 
2 1995/1693  Högskolan i Dalarna Datorstöd för snabb produktframtagning  500 000 
3 1996/2050  Högskolan i Dalarna Datorstöd för snabb produktframtagning  1 700 000 
4 1997/1141  Högskolan i Dalarna Forskningsplattform  10 000 000 
5 1996/2049  Högskolan i Dalarna Höghastighetsforming av metalliska material  675 000 
6 1997/1319 Högskolan i Dalarna  Modular virtual reality based transport simulator  50 000 
7 1995/1143-1  Högskolan i Dalarna Systemanalys för behandling av biologiskt avfall..  50 000 
8 1997/1322  Högskolan i Dalarna 1 000 000 
9 1997/1323  Högskolan i Dalarna 850 000 
10 1997/1338 Högskolan i Gävle/Sandviken  Strategies of automatic generalization of geographic data  1 000 000 
11 1997/1294 Högskolan i Gävle/Sandviken  Artificial intellegence techniques in shader synthesis  335 000 
12 1995/1694-2  Högskolan i Gävle/Sandviken Automatic generalization of geographic data 300 000 
13 1995/1147-2  Högskolan i Gävle/Sandviken Automatic object detection on scanned maps - a research domain in geographic information systems (GIS)  50 000 
14 1995/1147-1 Högskolan i Gävle/Sandviken  Automatic system for continous deformation monotor  400 000 
15 1997/1398 Högskolan i Gävle/Sandviken  Forskningsplattform 10 000 000 
16 1997/1350 Högskolan i Gävle/Sandviken  Fukttransport i vätskefas i byggnadsmaterial  50 000 
17 1996/2030  Högskolan i Gävle/Sandviken Interference reduction using novel Sibased functional devices, for demanding future information technology systems  1 844 800 
18 1996/2031  Högskolan i Gävle/Sandviken Microwawe systems for permittivity measurements of concrete and tomography of reinforced concrete structures  50 000 
19 1995/1147  Högskolan i Gävle/Sandviken Mätning av lufttemperaturer inom ett stort område baserat på användning av värmekamera  350 000 
20 1995/1694-3  Högskolan i Gävle/Sandviken Thermal Analysis of Air Flow and Heat Transfer in a Cavity Equipped with Electronic Components  50 000 
21 1997/1349 Högskolan i Gävle/Sandviken  Utformning av flänsar för kylning av elektronikkomponenter  989 000 
22 1997/1382 Högskolan i Gävle/Sandviken  Värmeförluster från en grund med golvvärme  355 000 
23 1995/1694  Högskolan i Gävle/Sandviken  Gävle GIS-grupp, etableringsfas 50 000 
24 1995/1147-3  Högskolan i Gävle/Sandviken  Mätning av lufttemperaturer inom ett stort område baserat på användning av värmekamera  350 000 
25 1997/1327 Högskolan i Halmstad  Modellorienterad projektering vid lättbyggnad  50 000 
26 1996/2055  Högskolan i Halmstad Atificial neural network algorithms for active noise control  1 500 000 
27 1997/1346 Högskolan i Halmstad  Forskningsplattform 10 000 000 
28 1996/2061  Högskolan i Halmstad Innovativa nätverk  1 375 420 
29 1996/2059  Högskolan i Halmstad NNNavigate  50 000 
30 1996/2060  Högskolan i Halmstad Parallel achitectures for signal processing applicators  2 700 000 
31 1997/0985  Högskolan i Halmstad Planeringskonferens för forskning om högskolans tredje uppgift  40 500 
32 1996/2056  Högskolan i Halmstad Self Calibrating and Regulating Car Engine  3 480 000 
33 1996/2058  Högskolan i Halmstad Vision-Guided Mechanical Weed- Control  829 000 
34 1997/1328 Högskolan i Halmstad  Vision-Guided mechanical weed-control (part II)  1 464 000 
35 1995/1702-2  Högskolan i Halmstad  Artificiella neuronnätsalogritmer för aktiv ljuddämpning  600 000 
36 1995/1406  Högskolan i Halmstad  Beröringsfri mätning av metalliska processer samt förbränningsprocesser  50 000 
37 1995/1146  Högskolan i Halmstad  Innovativa nätverk  400 000 
38 1995/1146-1  Högskolan i Halmstad  Aktiv ljuddämpning med artifisiella neuronnät  50 000 
39 1997/1401 Högskolan i Jönköping  Forskningsplattform 10 000 000 
40 1995/1692  Högskolan i Jönköping Integrerad tillverkning av gjutna komponenter i korta serier med hjälp av datorstöd och simulering  1 000 000 
41 1995/1153-1  Högskolan i Jönköping  Integrerad tillverkning av verstadstekniska komponenter  50 000 
42 1997/1331 Ingenjörshögskolan i Jönköping  Integrerad tillverkning av gjutna komponenter i kosta serier  2 000 000 
43 1997/1345 Högskolan i Kalmar  Forskningsplattform 10 000 000 
44 1997/1325 Högskolan i Kalmar  Producing fertilizing granules from wood ashes  1 000 000 
45 1996/2063  Högskolan i Kalmar Restaurering av kustvattenmiljöer  625 000 
46 1995/1699-1  Högskolan i Kalmar  Problem med fettbloom i chokladkakor och praliner  50 000 
47 1995/1699-2  Högskolan i Kalmar  Restaurering av Kustvattenmiljöer  300 000 
48 1996/2066  Högskolan i Karlskrona/Ronneby A domain secific software architecture and reusable compnent base for embedded system  650 000 
49 1995/1150-5  Högskolan i Karlskrona/Ronneby ABVR Aktivt buller och vibrations reduktion  800 000 
50 1995/1150-1  Högskolan i Karlskrona/Ronneby Adaptiv signalbehandling på akustiska signaler  50 000 
51 1996/661-1  Högskolan i Karlskrona/Ronneby AVIIS -  Active vibration isolation in ships  700 000 
52 1997/1505 Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Forskningsplattform 5 000 000 
53 1997/1343 Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Integeration of reusable copmponents in embedded systems  500 000 
54 1995/1696-1  Högskolan i Karlskrona/Ronneby Kvalitetsövervakning vid robotiserad gasmetallbågsvetsn  600 000 
55 1996/2065  Högskolan i Karlskrona/Ronneby Kvalitetsövervakning vid robotiserad gasmetallbågsvetsning främst med inriktning emot spraybågsvetsning med användande av signalbehandlingsmetoder  685 000 
56 1995/1696-4  Högskolan i Karlskrona/Ronneby PowerNet Applications  300 000 
57 1995/1696-8  Högskolan i Karlskrona/Ronneby Ramverk för bildbehandling  400 000 
58 1996/2123 Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Tillämpad signalbehandling 36 000 000 
59 1995/1696-5  Högskolan i Karlskrona/Ronneby  En ny generation aktiva hörselskydd och dess psykoakustiska effekter  400 000 
60 1995/1150-3  Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Olinjära metoder för Speech and Enhancement  50 000 
61 1995/1696-3  Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Stora programsystem för telekommunikationsapplikation  950 000 
62 1995/1150-2  Högskolan i Karlskrona/Ronneby  Stora programsystem för telekomunikationsapplikationer  50 000 
63 1996/2068  Högskolan i Karlstad Avvattning av pappersbanor  50 000 
64 1997/1356 Högskolan i Karlstad  Forskningsplattform 15 000 000 
65 1995/1701-1  Högskolan i Karlstad Skademekanismer på pressgjutningsverktyg  970 000 
66 1997/1337 Högskolan i Karlstad  Skademekanismer på pressgjutningsverktyg  1 000 000 
67 1995/1151-2  Högskolan i Karlstad  Skademekanismer på pressgjutningssverktyg  50 000 
68 1997/1094  Högskolan i Kristianstad Forskningsplattformar  10 000 000 
69 Högskolan i Malmö  Forskningsplattform 10 000 000 
70 1997/1507 Högskolan i Skövde  Forskningsplattform 10 000 000 
71 1997/1379 Högskolan i Skövde  Interaktion människa-maskin i avasncerad tillverkningsmiljö  1 000 000 
72 1995/1152-1  Högskolan i Skövde Interaktion människa maskin i avancerad tillverkningsmiljö  50 000 
73 1995/1152-2  Högskolan i Skövde  Limfogars hållfasthet - beräkningsteknik och oförstöran  50 000 
74 1997/1347 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  Forskningsplattform 10 000 000 
75 1996/654-1  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  Integrerad processteknik, tillämpad på termisk sprutning  1 970 000 
76 1995/1695-1  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla  Människa-Miljö-Ekonomi-Smart Teknik. Smart Tillverkn  50 000 
77 1995/1133-1  Högskolan i Växjö Bioenergiteknik  50 000 
78 1997/1334 Högskolan i Växjö  Control of a high frequency power converter  50 000 
79 1997/1400 Högskolan i Växjö  Forskningsplattform 15 000 000 
80 1997/1333 Högskolan i Växjö  Framtagning av tillverkningssystem med samverkande …  50 000 
81 1995/1133-6  Högskolan i Växjö Informationsvetenskapligt forskningsprojekt i samarbete med näringslivet (planbidrag)  75 000 
82 1995/1303  Högskolan i Växjö Object Thinking  100 000 
83 1996/2077  Högskolan i Växjö Object Thinking  737 000 
84 1996/589  Högskolan i Växjö Research proposal for integratin the IT system of a manufacturing company  50 000 
85 1995/1133-5  Högskolan i Växjö Tillförlitlighet hos klimat- och ventilationssystem  50 000 
86 1996/655-1  Högskolan i Växjö Utveckling av teknik för att mäta termperaturjämnhet över bränslebäddar  800 000 
87 1995/1697-1  Högskolan i Växjö Växtvridenhet hos gran  300 000 
88 1997/1399 Högskolan i Örebro  Forskningsplattform 10 000 000 
89 1995/1145-1  Högskolan i Örebro Miljöfarligt avfall i kretsloppssamhället - mångvetenskap  800 000 
90 1996/2121 Högskolan i Örebro  MTM 22 500 000 
91 1995/1145  Högskolan i Örebro Stöd för profilerande forskning  800 000 
92 1997/1252  Högskolan på Gotland Forskningsplattform  5 000 000 
93 1997/1318 Högskoleutbildningen på Gotland  Destination Gotland 1 500 000 
94 1997/1330 Konstfack  Förstudie - Utveckling av digital bildbehandling för belysn…  50 000 
95 1997/1355 Luleå Tekniska Universitet  Forskningsplattform 10 000 000 
96 1997/1357 Lärarhögskolan i Stockholm  Barns och ungdomars bildkultur som kunskapsprocess  50 000 
97 1997/1310 Lärarhögskolan i Stockholm  Ungdomar, skola, arbetsliv -och naturvetenskaplig komp…  200 000 
98 1996/2132  Lärarhögskolan i Stockholm Ungdomar-utbildning-arbetsliv  50 000 
99 1997/1307 Lärarhögskolan i Stockholm  Ungdomars övergång skola-arbetsliv i kooperativa företag  1 000 000 
100 1996/653-1  Mitthögskolan Fine chemicals from turpentine  268 000 
101 1997/1258  Mitthögskolan Forskningsplattform  15 000 000 
102 1995/1148  Mitthögskolan Högutbytesteknik  650 000 
103 1996/2069  Mitthögskolan Högutbytesteknik  2 100 000 
104 1995/1752-1  Mitthögskolan  Fine Chemicals from Turpentine  50 000 
105 1997/1371 Mälardalens Högskola  Biomolekylära interaktioner på nanometersstrukurerade ytor  50 000 
106 1997/1140  Mälardalens högskola Euromicro 1998  50 000 
107 Mälardalens Högskola  Forskningsplattform 10 000 000 
108 1996/2074 Mälardalens Högskola  Realtidoperativsystem i hårdvara i en industriell applikation  1 700 000 
109 1995/1698-2  Mälardalens Högskola Säkerhetskritiska realtidssystem i praktiken  50 000 
110 1995/1698-4  Mälardalens Högskola Utvärdering av Realtidsoperativsystem i Hårdvara i en Industriell Applikation  800 000 
111 1995/1144-1  Mälardalens Högskola  Avancerad konstruktionsmetodik och verktyg för konstuktion av integrerade kretsar  50 000 
112 1995/1698-3  Mälardalens Högskola  Produktionsoptimering för kraftvärmeverk  50 000 
113 1995/1773  Mälardalens Högskola  Svenska EMC-komponentcenter  50 000 
114 1995/1144-2  Mälardalens Högskola  Utvärdering av realtidsoperativsystem i hårdvara i en industriell applikation  50 000 
115 Mälardalens Högskola  MRTC - Mälardalen Real Time Research Center  36 000
116 1997/1339 Restauranghögskolan Grythyttan  Vinspråket 50 000 
117 1997/1464 Södertörns Högskola  Forskningsplattform 10 000 000 
TOTAL FUNDING  342 067 720